Horario Dept. Alemán 2021 -2022

CURSOSDÍASHORAPROFESORAULA
1º NBMartes & Jueves16:15 – 18:30(por determinar)5
1º NB SEMIMartes18:45 – 21:00(por determinar)5
2º NBLunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)10
2º NB SEMILunes18:45 – 21:00(por determinar)10
B1Martes & Jueves18:45 – 21:00(por determinar)4
B2.1Martes & Jueves18:45 – 21:00(por determinar)10
B2.2Martes & Jueves16:15 - 18:30(por determinar)10

TODOS LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS

1º NB
Martes & Jueves16:15 – 18:30(por determinar)5
1º NB SEMI
Martes18:45 – 21:00(por determinar)5
2º NB
Lunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)10
2º NB SEMI
Lunes18:45 – 21:00(por determinar)10
B1
Martes & Jueves18:45 – 21:00(por determinar)4
B2.1
Martes & Jueves18:45 – 21:00(por determinar)10
B2.2
Martes & Jueves16:15 - 18:30(por determinar)10