Horario Dept. Francés 2021 – 2022

CURSOSDÍASHORAPROFESORAULA
1º NBMartes & Jueves16:15 - 18:30(por determinar)7
1º NB SEMIMartes18:45 - 21:00(por determinar)7
2º NBLunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)9
2º NB SEMIMiércoles 18:45 - 21:00(por determinar)5/9
B1Lunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)5
B2.1Martes & Jueves18:45 - 21:00(por determinar)9
B2.2Lunes & Miércoles18:45 - 21:00(por determinar)9/5
1º NB
Martes & Jueves16:15 - 18:30(por determinar)7
1º NB SEMI
Martes18:45 - 21:00(por determinar)7
2º NB
Lunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)9
2º NB SEMI
Miércoles 18:45 - 21:00(por determinar)5/9
B1
Lunes & Miércoles16:15 - 18:30(por determinar)5
B2.1
Martes & Jueves18:45 - 21:00(por determinar)9
B2.2
Lunes & Miércoles18:45 - 21:00(por determinar)9/5